Om oss

Firmaets hovedoppgaver de senere år har vært:

VA-ANLEGG, FELTUTBYGGING, FJELLSPRENGNING, VEIUTBYGGING, NYDYRKING OG KABELANLEGG.

For de kommende år må en forvente at produksjon vil dreie seg om de samme arbeidsoppgavene.


HISTORIKK

Jorulf Hulleberg kjøpte sin første gravemaskin i 1953 (Ham-Jern 120).  I de første årene var firmaet et enkeltmannsfirma.  Åkergrøfting for bøndene var hovedoppgavene disse årene. Etter hvert ble arbeidsoppgavene flere, bl.a. VA-anlegg for kommuner på Hedmarken. For å være konkurransedyktig på disse jobbene begynte han å samarbeide med Leif Bø. Dette resulterte i at de slo sammen all virksomhet og Hulleberg & Bø AS var en realitet 2. januar 1974.

Mjøsaksjonen var den store arbeidsoppgaven innen bransjen etter at dette firmaet ble stiftet, og firmaet telte nærmere 40 ansatte i en periode.

1. januar 1986 fisjonerte Hulleberg & Bø AS i de to selskapene J. Hulleberg A/S og Bø-anlegg A/S. Jorulf Hulleberg begynte dette året (1986) et samarbeid med broren Kaare Hulleberg, og J. Hulleberg A/S skiftet navn til Brødrene Hulleberg A/S. Jorulf Hulleberg var daglig leder fram til 1992, da han gikk av på grunn av alderspensjon og sønnen Trond Hulleberg tok over som daglig leder av selskapet. I november 1995 stiftet Brødrene Hulleberg A/S og Brødrene Harsjøen Entreprenør A/S, entreprenørselskapet Hulleberg Harsjøen Entreprenør A/S. Det nye selskapet innebar ingen nedlegging av de eierselskapene, men skal først og fremst være et samarbeidsselskap om større entrepriser.

1. Januar 1999 fusjonerte Brødrene Hulleberg A/S  med Bø Anlegg A/S og selskapet fikk igjen navnet Hulleberg & Bø A/S

VA grøft  Sjøledning Hias IKS


Dagens situasjon

 Trond Hulleberg
 589 aksjer
 Jan Olav Bø
 461 aksjer
 Ole Jacob Jensen
  2 aksjer
 
Aksjekapitalen til firmaet er pr. dato kr. 1.052.000.-.
 
Styret består av Jens Bjarne Grønland (Styrets leder), Trond Hulleberg (Styremedlem), Jan Olav Bø (Styremedlem),  og Are Amundrud (Ansattes representant).
Total årsomsetning i 2012 var 46 millioner kroner.
Antall ansatte pr. 31.12.13 var 20 stk.

 Styremedlem Styremedlem Ansattrepresentant   

 

ADMINISTRASJON OG FAGARBEIDRE


 

 

   
   
 Stikningsansvarlig, KS- og HMS ansvarlig  Jan Olav Bø   jan.olav@hulleberg.no
   Tlf: 90 09 65 07  
 Daglig leder / Prosjektleder:  Trond Hulleberg    trond@hulleberg.no
   Tlf: 97 17 30 83  
 Prosjektleder:  Ola Mossige  ola@hulleberg.no
   Tlf: 41 80 97 91  
Anleggsleder: Tom Inge Langås tom@hulleberg.no
Tlf: 45 02 18 96

 

 


 

 

 Formann:  Erik Østvold Tlf: 90 72 39 22 E-post: erik@hulleberg.no
   Johan Eriksfallet Tlf: 95 13 50 38 E-post: johan@hulleberg.no
 Kontormedarbeider:  Mona Kristiansen Tlf: 90 75 86 08 E-post: mona@hulleberg.no                
 Regnskap:  Marius K Andreassen  Tlf: 92 05 60 27 E-post: marius.andreassen@vekstra.no  

 


 

 

 Maskinfører med Fagbrev:       Erik Østvold  ADK
   Jan Brede Andreassen  ADK
   Johan Eriksfallet  ADK
     
   Knut Håvard Pedersen
   Mons Ingar Tofastrud  
   Tore Ronny Sundli  
   Tom Inge Langås  ADK
   Ola Mossige  ADK
   Are Amundrud  ADK
   Stian Almerud  
   Roger  Bye Spånberg  Lærling


 

 

Maskinfører uten fagbrev:    Per Kristian Skyrudsmoen    
   Kjell Jørgensen Olsen                                       

 


 

 

 Lastebilsjåfører:      Cato Kristiansen  
   Knut Myhra                      
 Kim Åge Kristiansen

 


 Grunnarbeidere:                        
     
  Aage Finstad  Fagbrev som rørlegger
     

 

Steinar Jørgensen  
  Øyvind Jørgensen