LANGSETÅSEN TOMTEFELT - MINNESUND

Langsetåsens nye boligområde er totalt et meget stort område på ca. 300 da. På sikt vil det kunne bli over 300 nye boligenheter i området, i hovedsak eneboliger, men også variert innslag av leiligheter. Området vil kunne huse ca. 750 mennesker. Det vil gi en stor tilvekst til Minnesund og Langset. og det vil sikre tettstedet som et godt lokalsenter.

Reguleringsplanen for området ble vedtatt i 2001, men kommunal utbyggingsavtale, som gir rett til utbygging, ble først underskrevet i 2003. Området er delt opp i 10 mindre boligfleter og inneholder også plass for ny barnehage, store friområder med ballplass, turveger og stiforbindelser til tilliggende naturområder.

Utsikten og solforholdene er glimrende for store deler av utbyggingsområdet. Området ligger høyt oppe i lia over Mjøsa og Vorma, og er i hovedsak syd- og vestvendt. Det gir fantastiske muligheter for utsikt og sol.